Klimatsmart och tidlöst vackert!

Klimatsmart och tidlöst vackert!

Klimatsmart och tidlöst vackert!

Klimatsmart och tidlöst vackert!

Klimatsmart och tidlöst vackert!

Äkta hantverk och yrkesstolthet

Timmerhus i Hudiksvall

Traditionell timring av hälsingefura

Klimatsmart med timmer!


Timmerhus, med sina massiva väggar, är en klimatsmart lösning på både lång och kort sikt. 

Långsiktigt genom att binda kol på olika sätt och därigenom minska koldioxidutsläppen. 


Timmerhuset kan såväl utnyttja som parera årstidens klimatvariationer. Solstrålningen bidrar till sänkt elräkning under senvintern, våren och hösten. Sommartid är husen relativt svala. Den massiva träväggen bidrar till ett utjämnat och behagligt inomhusklimat.

Till våra tjänster

Äkta hantverk i samspel med den senaste tekniken utfört med stor yrkesglädje!

Välkommen med din beställning!